Analiza parametrów elektrycznych układów zasilania

W dużych zakładach przemysłowych konieczne jest podejmowanie inwestycji, które mają na celu modernizację parku technologicznego oraz optymalizację zachodzących procesów. Tylko w ten sposób można uzyskać konkurencyjność na rynku. Obecnie bowiem na rynku dostępnych jest wiele różnych podmiotów świadczących zbliżone usługi lub oferujących podobny produkt. Właśnie dlatego tak ważnym zagadnieniem jest minimalizowanie kosztów produkcyjnych oraz uzyskanie większej wydajności.

Jak zmierzyć sieć elektryczną?

analizator sieciDzięki temu można obniżyć koszt jednostkowy przy jednoczesnym wzroście jakości. Żeby było to możliwe należy najpierw mieć odpowiednie dane, które pozwalają zaplanować następne działania. Szczególnie ważne informacje stanowią odczyty z sieci elektrycznej, która zasila poszczególne odbiorniki w postaci maszyn oraz różnych urządzeń. Ważnym zagadnieniem w takim przypadku jest jakość energii elektrycznej. Zasilanie o niewłaściwych parametrach może bowiem powodować różnego rodzaju sytuacje i zjawiska niepożądane. W celu kontroli najważniejszych parametrów najczęściej stosowany jest analizator sieci, który pozwala mierzyć wartość napięcia, natężenie prądu czy moc. Dodatkowo urządzenie takie umożliwia również pomiar najważniejszych współczynników. Można tutaj wspomnieć chociażby współczynnik mocy czy zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia czy prądu. Warto wspomnieć, że na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli analizatorów sieci. Chcąc dobrać odpowiedni należy przede wszystkim określić czy urządzenie ma pracować w sieci jednofazowej czy trójfazowej. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest dokładność pomiarów oraz możliwość przesyłania danych przez Internet czy inne formy komunikacji z serwerem. Im dokładniejsze wyniki tym lepiej można przeanalizować całą sytuację oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski. Warto wspomnieć, że dzięki analizatorom możliwe jest wykrycie nieprawidłowego funkcjonowania poszczególnych maszyn. Jest to niezwykle ważne.

W momencie załączenia bowiem może dojść w sieci do znacznego oddziaływania maszyny na parametry elektryczne obwodów zasilania. Często objawia się to chociażby spadkiem, zanikiem czy wahaniem napięcia zasilającego. Maszyny pracujące w sposób nie do końca prawidłowy mogą również emitować różnego rodzaju zaburzenia. Dobrym przykładem są silniki, które znacznie wpływają na sieć. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu czy modernizacje mogą wytypować, które maszyny muszą być skontrolowane i naprawione w pierwszej kolejności. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest możliwość zbierania wiarygodnych danych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury.