Bezpieczny przewóz odpadów

Każda czynność wykonywana przez człowieka generuje pewną ilość różnego rodzaju odpadów i zanieczyszczeń. Z upływem czasu gromadzimy ich coraz więcej. Ze względu na ich jakość i fakturę nie wszystkie nadają się do bezpiecznej utylizacji. Czasami aby tego dokonać należy je przewozić w odległe miejsca. A czynność ta nie zawsze bywa bezpieczna zarówno dla człowieka jak i dla otoczenia. Cały ten proces podlega pewnym normom i przepisom które muszą zostać spełnione, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Transgraniczny przewóz odpadów

profesjonalny transport odpadów transgranicznyTransport odpadów polega na bezpiecznym przewiezieniu ich z miejsca zebrania do miejsca przetwarzania. Podjąć się tego zadania mogą jedynie firmy posiadające odpowiednie zaplecze transportowe oraz pracowników przygotowanych do wykonywania tego typu czynności.  Zdarza się nawet, że podmiot transportujący odpady posiada stosowna zgodę na ich przetwarzanie.  Wszystkie przepisy dotyczące bezpiecznego transportu znajdziemy w ustawie z dn. 14.12.2012 r. Określa ona wymogi dotyczące pojazdów używanych do transportu. Sposób ich oznakowania oraz tonaż i rodzaj przewozu. Zarówno osoba zlecająca jak i wykonująca daną usługę zobowiązana jest do ich przestrzegania. Zezwolenie na taką działalność wydawane jest przez starostę i ważne przez okres dziesięciu lat. Transport może odbywać się drogą samochodową, kolejową lub wodną. Profesjonalny transport odpadów transgraniczny wykonuje się na podstawie dokumentów w których zawarte są informacje dotyczące rodzajów odpadów, oraz dane osoby zlecającej i odbiorcy. Proces ten musi być zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na pełną dokumentację składa się karta przekazu odpadów, sprzedaży i charakteryzacji odpadów, dokument potwierdzający transgraniczny transport odpadów oraz dane osoby zlecającej. Przewoźnik eksportujący odpady zobowiązany jest do ich odbioru w sytuacji nieprzewidzianej lub gdy będą tego wymagały okoliczności. Odpady na granicy traktowane są tak samo jak inne towary.

Czyste i bezpieczne środowisko naturalne to priorytet każdego człowieka. Powinniśmy dbać o nie szczególnie, ponieważ od jego stanu zależy nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Niestety ingerencja człowieka w naturalny ekosystem zaburzyła jego rozwój i doprowadziła do wielu zniszczeń. W chwili obecnej naszym priorytetem jest uratowanie tego, co jeszcze możemy odzyskać. Dlatego tak ważną rzeczą stała się właściwa gospodarka odpadami i odpowiednia ich utylizacja. Naszym zadaniem jest zrobienie wszystkiego aby naprawić lub zminimalizować błędy które popełniliśmy.