Czy da się naprawiać rury bez wykopu?

Instalacja kanalizacyjna pod wpływem różnych czynników dosyć często ulega awarii. Niestety, naprawa takiej instalacji wiąże się z wykonaniem wykopu, tym samym z uszkodzeniem jezdni i utrudnieniami dla kierowców. Na szczęście obecnie znane są już sposoby na to, aby naprawa takiej instalacji nie była związana z poważnymi utrudnieniami komunikacyjnymi.

Jak bez wykopowo naprawiać rury?

poprawna bezwykopowa naprawa rurInstalacja kanalizacyjna jest zlokalizowana w całości pod ziemią. Z tego tez względu, każdy przypadek jakiejś usterki takiej instalacji, na przykład wstąpienie rozszczelnienia, był związany z koniecznością wykonania wykopu, by możliwe było usunięcie uszkodzonego odcinka rury. Jak można się domyśleć, taki wykop oznacza również bardzo poważne utrudnienia dla pieszych i kierowców oaz oznacza duże koszty naprawy takiej instalacji, gdyż trzeba jeszcze opłacić remont drogi. Na szczęście w obecnych czasach wiadomo już, jak powinna wyglądać poprawna bezwykopowa naprawa rur. Od kilku lat bowiem bardzo popularne wśród firm zajmujących się naprawa kanalizacji stało się wykonywanie przewiertów. Przewiert to inaczej horyzontalnie biegnący tunel, który wykonuje się aby możliwe było dotarcie do instalacji podziemnej  bez konieczności tworzenia wykopu. Sprawnie wykonany przewiert pozwala nie tylko uniknąć jego tworzenia ale oznacz także kompletny brak kłopotów dla kierowców. Oczywiście warto tu podkreślić, ze bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu do wykonania przewiertu. Zanim zacznie się drążyć wspomniany tunel, trzeba sprawdzić czy na jego rasie nie będzie się znajdowała żadna inna instalacja, czy też różnego innego rodzaju przeszkody terenowe. W zdecydowanej większości wypadków wykonywanie przewiertów najlepszym aktualnie znanym sposobem na to, aby wykonywać naprawy kanalizacji bez tworzenia wykopu. Z czasem ta metoda zyskiwała coraz większa popularność, obecnie jest to najczęściej wybierany sposób na wykonywanie napraw takich instalacji. Oczywiście jednak, zanim do niego przystąpimy konieczne jest badanie właściwości gruntu, aby wykonanie przewiertu pod ulica czy torami kolejowymi nie spowodowało bardzo groźnych osunięć ziemi. Dlatego też tak ważne jest, aby wykonanie przewiertów zlecić profesjonalistom, którzy maja doświadczenie w takich pracach.

Do niedawna jeszcze każda napraw kanalizacji czy instalacji wodociągowej wiązała się z konicznością wykopania wykopu. Obecnie jednak nie jest to konieczne, dzięki przewiertom. Jest to znacznie wygodniejszy i mniej problemowy sposób na dotarcie do uszkodzonego odcinka instalacji kanalizacyjnej.