Do czego wykorzystywane są pompownie?

Woda bez większych zmian pozostaje najpopularniejszym medium gaśniczym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest ona bardzo łatwo dostępna. Na każdej ulicy powinny się bowiem znajdować hydranty przeciwpożarowe do których w razie potrzeby, można podłączyć sprzęt gaśniczy.

Jak powinna być zbudowana pompownia ppoż?

nowoczesna pompownia ppożWoda bez większych zmian pozostaje nadal najpopularniejszym medium gaśniczym, pośród wszystkich, które obecnie wykorzystuje się do gaszenia pożarów. Jest to związane przede wszystkim z  faktem, że dostępność wody jest zdecydowanie największa. Na praktycznie każdej ulicy znajduje się bowiem hydrant przeciwpożarowy, do którego można podłączyć sprzęt gaśniczy. Oczywiście należy pamiętać o tym, że niektóre budynki znajdują się w zbyt dużej odległości od hydrantów. W takim wypadku, w danym budynku powinno się znajdować odpowiednie pomieszczenie, w którym ekipy strażackie będą mogły podłączyć swój sprzęt. Pomieszczenie to, znane jako nowoczesna pompownia ppoż, powinno spełniać pewne określone cechy. Przede wszystkim powinny się nim znajdować o najmniej dwa hydranty, z których jeden będzie służył jako hydrant awaryjny. Przede wszystkim, znajdujące się, w danym hydrancie ciśnienie powinno mieć odpowiednią wartość, tak aby mogło zasilać w odpowiedni sposób sprzęt gaśniczy. Do podwyższania ciśnienia w tym celach wykorzystywany jest najczęściej tak zwany zestaw hydroforowy. Oczywiście, nie są to jednak jedyne cechy, jakie powinna posiadać pompownia ppoż. Bardzo ważne jest wiec na przykład, aby znajdowała się ona w odpowiednim miejscu danego budynku. Najlepiej, by do pomieszczenia przeznaczone na pompownie ppoż była taka sama odległość z każdego miejsca obiektu. Oprócz tego należy pamiętać również o bezpieczeństwie korzystających z danej pompowni ekip ratunkowych. Ważne jest wiec, aby pompownia w pewnym stopniu miała cechy pomieszczenia ogniotrwałego. Dzięki temu ekipy ratunkowe będą mogły w spokoju podłączyć swój sprzęt. W obecnych czasach rola pompowni stała jest jeszcze większa. Powstaje coraz więcej galerii handlowych, które ze względu na duże rozmiary i parkingi, są w zbyt dużej odległości od niezbędnego źródła wody. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem jest właśnie zorganizowanie w danym obiekcie bardzo dobrze wyposażonej pompowni.

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien być właściwie przygotowany na wypadek pożaru. Szczególnie ważne jest, by umożliwić ekipom ratunkom podłączenie sprzętu gaśniczego. W niektórych przypadkach, gdy hydranty znajdują się zbyt daleko, możliwość podłączenia sprzętu powinna być wewnątrz danego obiektu.