Hydrostatyczne czujniki poziomu – co to jest?

Hydrostatyczne sondy poziomu to zoptymalizowane i ekonomiczne urządzenia do rozwiązywania szerokiego zakresu zadań związanych z pomiarem ciśnienia i poziomu cieczy w przemyśle wodnym i gazowniczym. Sonda determinuje monitoring poziomu i ciśnienia cieczy o różnym stopniu zanieczyszczenia, agresywności i gęstości płynów. Odpowiada za ocenę poziomu gazów w pojemnikach przemysłowych oraz monitorowanie i regulację ciśnienia w pompach, układach hydraulicznych, sprężarkach powietrza.

Zastosowania czujników hydrostatycznych

wytrzymała sonda hydrostatyczna poziomuKlasa czujników hydrostatycznych obejmuje kilka rodzin, zoptymalizowanych pod kątem wydajności i niektórych konkretnych zadań. Wszystkie z nich jednocześnie są używane z cieczami o różnej gęstości lub gazami. Możliwe obszary zastosowania tych urządzeń to przede wszystkim przemysł naftowo-gazowy. Sondy hydrostatyczne są potrzebne w pracach kontrolno-pomiarowych w zakresie gazów, paliw, ropy i produktów naftowych. Wytrzymała sonda hydrostatyczna poziomu ma też zastosowanie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Dzięki niej możliwe jest oszacowanie ilości produktów płynnych, alkoholi, kwasów. Sonda hydrostatyczna przydatna jest w rolnictwie i monitoringu środowiska. Przyczynia się do dokładnego pomiaru studni, monitoringu wody w zbiornikach przedsiębiorstw i osiedli, nadzorowaniu zbiorników naturalnych i instalacjach zraszających. Sondy te są potrzebne poniekąd w hutnictwie i górnictwie do pomiarów wód gruntowych oraz studni. Również takie działy przemysłu, jak produkcja statków, opon, hydraulika, systemy smarowania będą związane z użyciem czujników hydrostatycznych. Możliwa jest dzięki temu kontrola ciśnienia w rurociągach czy w układach hydraulicznych. Czujniki te to kompaktowe urządzenia, które są instalowane w określonym miejscu w urządzeniu. Doskonale nadają się do pomiarów w stacjonarnych naczyniach lub dużych zbiornikach magazynowych. Zanurzalne hydrostatyczne sondy poziomu to urządzenia, które zawierają w swojej konstrukcji specjalny czujnik i kabel o wymaganej długości. Najlepiej sprawdzają się w nowo powstałych studniach, otwartych stawach lub naturalnych zbiornikach.

Nowoczesne modele posiadają stopień ochrony przed kurzem i wilgocią. W kablu znajduje się kapilara łącząca czujnik z atmosferą. Zdejmowana nasadka ochronna zabezpiecza membranę pomiarową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jak widać, są to mało znane, ale ważne urządzenia, które mają bardzo szerokie zastosowanie zarówno w skomplikowanych procesach, jak i budowie maszyn przemysłowych.