Jak wyposażyć pracownię techniczną?

Wyposażenie pracowni technicznych w placówkach edukacyjnych to bardzo szeroki temat. Wydawać by się mogło, że chodzi głównie o sale, w których odbywają się lekcje techniki dla uczniów szkół podstawowych. Nic jednak bardziej mylnego. Pracowni tego typu jest tak dużo, jak zawodów, w których kształci się młode pokolenie. Chodzi bowiem nade wszystko o przedmioty zawodowe różnego typu, które bez zajęć praktycznych całkowicie straciłyby sens i rację bytu. Szkoły techniczne i branżowe pierwszego oraz drugiego stopnia muszą zatem posiadać dobrze doposażone sale, w których młodzież będzie nabywała określonych umiejętności.

Pracownie techniczne i ich wyposażenie

kompleksowe wyposażenie pracowni technicznejZacznijmy od bardzo ogólnych wytycznych dotyczących w zasadzie każdej klasopracowni. Wyposażając szkołę w jakiekolwiek meble, należy bezwzględnie pamiętać o tym, że muszą one posiadać wszelkie niezbędne atesty bezpieczeństwa oraz unijne certyfikaty jakości. Dlaczego jest to takie istotne? Chyba nie trzeba tego nawet specjalnie tłumaczyć. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży było, jest i będzie najistotniejsze. Kupując stoliki, krzesła, regały czy półki pamiętajmy zawsze, aby dokładnie przyjrzeć się temu, czy zostały wykonane solidnie, nie posiadają żadnych odstających, ostrych elementów oraz uszkodzeń, które należałoby zgłosić producentowi bądź dystrybutorowi. W szkołach podstawowych zajęcia techniczne odbywają się w salach, w których oprócz stolików i krzeseł znajdują się stanowiska z podstawowymi narzędziami warsztatowymi takimi jak: młotki, obcęgi, suwmiarki, kątowniki. Coraz częściej tego typu pomieszczenia mają także specjalnie wyznaczane miejsca, w których znajduje się kącik do gotowania. Pamiętajmy bowiem, że w szkołach podstawowych podstawa programowa zawiera zapisy dotyczące kształtowania u dzieci umiejętności wykonywania prostych czynności życiowych w tym przygotowywania posiłków. Jak wygląda kompleksowe wyposażenie pracowni technicznej w szkołach branżowych i technicznych? Jest to tak szeroki temat, że poświęcę mu oddzielny artykuł. Na razie wspomnę jedynie, że kwestia ta jest ściśle uregulowana zapisami w prawie oświatowym.

Pracownie techniczne to niezwykłe miejsca, w których dzieci i młodzież nie tylko zdobywają wiedzę, ale przede wszystkim kształtują swoje umiejętności. Tego typu sale powinny znaleźć się w zasadzie w każdej placówce edukacyjnej. Szkoda, że dyrektorzy szkół oraz organy prowadzące te jednostki często o tym zapominają lub przeznaczają bardzo małe sumy pieniędzy na doposażenie właśnie takich pomieszczeń.