Jakie cechy powinna posiadać hala magazynowa?

Jednym z takich wymagań, jakie stoją przed producentami, które pojawiają się w większości standardów bezpieczeństwa i higieny, jest zapewnienie odpowiedniego miejsca magazynowania surowców, materiałów pomocniczych, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Spełnienie tych wymagań może pozwolić firmie na uzyskanie wielu certyfikacji, które z kolei otwierają drzwi do możliwości podpisywania coraz to korzystniejszych kontraktów i umów.

Wymagania współczesnych hal magazynowych

hala magazynowaJak powinno wyglądać i być zaprojektowane odpowiednie miejsce do magazynowania towarów? Jakie cechy są najbardziej istotne? Odpowiedź tkwi w wymaganiach standardów, którym firmy próbują sprostać. Przede wszystkim miejsce do magazynowania produktów musi zapewniać bezpieczeństwo tych towarów, ale i również ludzi pracujących w danym obszarze. Hala magazynowa musi być zatem wyposażona w odpowiedniej jakości, wytrzymały sprzęt nośny, taki jak np. regały. Konstrukcje regałowe musza być odpowiednich wymiarów i nośności, aby udźwignęły ciężar przechowywanych na nich produktów. Odległości pomiędzy tymi regałami również nie są bez znaczenia. Muszą one zapewniać swobodne poruszanie się ludzi i środków transportu wewnętrznego. Hala magazynowa powinna być także wyposażona w rampę, doki i inne konstrukcje, które umożliwiają bezproblemowy, bezpieczny i profesjonalny załadunek i rozładunek palet i towarów. Nie bez znaczenia jest także sprzęt monitorujący warunki, jakie panują w hali magazynowej. Podczas audytów przeprowadzanych przez klientów i firmy zewnętrzne jest to jeden z głównych punktów kontroli. Jako producenci wyrobów gotowych lub firmy zajmujące się usługą przechowywania towarów jesteśmy bowiem zobowiązaniu do kontrolowania warunków przechowywania produktów. Należą do nich najczęściej temperatura i wilgotność powietrza. Czasami (jeżeli wyroby są bardzo wrażliwe lub wymagają specjalnych warunków) powinniśmy mierzyć także inne wielkości takie jak np. poziom zanieczyszczenia powietrza. Oczywiście hala magazynowa musi być dostosowana i umożliwiać utrzymywanie takich wymagań.

Podsumowując zaprojektowanie odpowiedniej jakości hali magazynowej to nie lada wyzwanie. Trzeba rozważyć wiele czynników, które mogą mieć późniejszy wpływ na jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów gotowych oraz bezpieczeństwo i ergonomię pracy ludzi pracujących w obszarze magazynowania. Jednakże stawiając halę magazynową spełniającą wszystkie wymogi lub dostosowując istniejące już budynki do wymagań standardów mamy pewność, iż obszary magazynowe będą miejscem, którym możemy się pochwalić podczas zewnętrznych kontroli i audytów.