Niezawodne suwnice pomostowe i bramowe

 

Nowoczesne przedsiębiorstwo chcąc sprawnie funkcjonować jest zobligowane do posiadania odpowiednich urządzeń ułatwiających i przyśpieszających pracę. Chodzi również o podniesienie standardów bezpieczeństwa pracy. Dla podmiotów prowadzących działalność magazynową, przeładunkową oraz produkcyjną szczególnie ważne są urządzenia transportujące ładunki o dużej masie i znacznych gabarytach.

Różnorodne rodzaje suwnic

suwnice dwudźwigarowe półbramoweW wielu przedsiębiorstwach istnieje problem przenoszenia szczególnie ciężkich i dużych ładunków. Najlepszym sposobem są różnego rodzaju suwnice o bardzo dużych udźwigach i zapewniające ruch ponad powierzchnią hal co eliminuje ewentualne kolizje. Suwnice znane są już od wielu lat i umożliwiły rozwój szczególnie przemysłu ciężkiego i branży przeładunkowej (rozwój portów morskich). Obecnie prowadzone są ciągłe prace nad ich unowocześnianiem co znajduje wyraz przede wszystkim we wprowadzaniu elektronicznych modułów sterujących i zabezpieczających. Producenci oferują dwa podstawowe modele suwnic. Są to urządzenia pomostowe i bramowe, które różnią się od siebie budową i zastosowaniem. Modele suwnic pomostowych skierowane są przede wszystkim do montażu wewnątrz hal i rozprowadzania ciężkich elementów konstrukcyjnych bezpośrednio na stanowiska pracy. Ten rodzaj suwnic pracuje ponad powierzchnią hali poruszając się po specjalnym torowisku montowanym na ścianach nośnych obiektu halowego lub na specjalnej stalowej konstrukcji. Podstawowym elementem suwnicy pomostowej są dźwigary zwane mostami. Wyróżniamy suwnice jednodźwigarowe i dwudźwigarowe przy czym te drugie charakteryzują się znacznie większym udźwigiem. Dźwigary spoczywają na ruchomych, zaopatrzonych w napęd i koła czołownicach. Odmienna budowę i zastosowanie mają suwnice bramowe. Stosuje się je głównie do prac przeładunkowych na zewnętrznych placach przedsiębiorstw. Odmianą montowaną bardzo często w halach są suwnice dwudźwigarowe półbramowe ale też i jednodźwigarowe przy mniejszych wymaganiach udźwigu. Mosty suwnic bramowych spoczywają na stalowych kolumnach o różnej wysokości. W przypadku tych suwnic po torowisku porusza się cała konstrukcja.

Oferowane przez producentów suwnice mają bardzo różną rozpiętość i udźwig. Do właściwego ich działania niezbędne jest projektowanie i ustalenie parametrów suwnicy dla konkretnych miejsc po dokonaniu wizji lokalnej przez producenta. Na uwagę zasługuje sposób obsługi ruchu wszystkich elementów suwnic, który w nowoczesnych suwnicach odbywa się drogą radiową. W przypadku suwnic pomostowych na jednym torowisku może poruszać się kilka suwnic zaopatrzonych w systemy antykolizyjne.