Pozwolenie wodnoprawne przed budową stacji benzynowej

Obowiązująca ustawa dotycząca gospodarki wodnej na terenie kraju, czyli tzw. Prawo Wodne, nakłada na inwestorów obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, która w jakiś sposób może ingerować w środowisko wodne. Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku dużych inwestycji, jak stacje benzynowe, składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, obniżenie lustra wody lub drobne inwestycje, polegające np. na wykonaniu studni przydomowej na własnym gruncie.

Pozwolenia i operaty wodnoprawne w przebiegu inwestycji

pozwolenie wodnoprawne przed budowąKażdy inwestor, który planuje budowę i prace na znacznych głębokościach, mogące skazić wody gruntowe, podskórne, źródła i ujęcia wody, powinien przedstawić operat wodnoprawny. Jest to pierwszy krok, jaki należy wykonać, by zwrócić się do właściwego urzędu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę np. stacji benzynowej, lokalizację składowiska odpadów, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, bądź przydomowej studni. Na podstawie operatu, urzędnicy mogą określić w jakim stopniu inwestycja oddziałuje na środowisko wodne. Prace hydrogeologiczne wraz z niezbędnymi dokumentami i operatem wodnoprawnym, leżą w kompetencji specjalistycznych przedsiębiorstw, świadczących usługi z zakresu projektowania, nadzoru oraz sporządzania niezbędnej dokumentacji hydrogeologicznej. bez względu na to, czy planujemy postawienie stacji benzynowej, umieszczenie na danym terenie składu odpadów, to zawsze powinniśmy najpierw zlecić wykonanie operatu wodnoprawnego. Następnym krokiem jest przygotowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne. To skomplikowana i żmudna procedura, w której naszym sprzymierzeńcem będzie doświadczony hydrogeolog z wieloletnim doświadczeniem i znajomością przepisów, jak również urzędniczych procedur. Jeśli już uzyskamy pozwolenie wodnoprawne przed budową, wówczas w trakcie realizacji inwestycji pomoc hydrogeologa również może okazać się niezbędna, np. przy nadzorze nad pracami w pobliży wód gruntowych.

Operat, który ma nam umożliwić uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego przed budową, powinien być wykonany możliwie profesjonalnie, ze znajomością prawa ogólnokrajowego oraz przepisów lokalnych. Hydrogeolog określi zakres oddziaływania inwestycji na środowisko wodne, co z kolei pozwoli urzędnikom przestudiować profil inwestycji i wydać pozwolenie wodnoprawne. Przedsiębiorstwo zajmujące się wszelkimi pracami przy inwestycjach w pobliżu wód i wierceniu studni, przygotowuje niezbędne dokumenty.