Rozdzielnica – istotna część układu elektrycznego

Rozdzielnica to seria urządzeń elektrycznych, które sterują i chronią resztę systemu. Kontroluje sprzęt elektryczny i izoluje go, gdy wystąpi usterka. Kluczową funkcją rozdzielnicy jest wyłączenie zasilania urządzeń elektrycznych, aby praca mogła być kontynuowana. Dlatego ważna jest znajomość różnych typów rozdzielnic. W zależności od poziomu napięcia system rozdzielnicy może posiadać odgromnik lub inne urządzenia ochronne. 

Rozdzielnica powinna mieć możliwość regulowania zasilania 

trwała rozdzielnica budowlana 400vNiektóre rodzaje rozdzielnic obejmują również urządzenia pomiarowe i przełączające. Zadaniem tych urządzeń jest zapewnienie prawidłowej pracy maszyn. Zwarcia mogą uszkodzić sprzęt i systemy oraz przerwać pracę operatorów. Dlatego tak ważne jest posiadanie rozdzielnicy takiej, jak np. trwała rozdzielnica budowlana 400v która jest niezawodna i zawiera ręczny system sterowania. Ważne jest również rozważenie lokalizacji rozdzielnicy. Rozdzielnice służą do regulacji i ochrony energii elektrycznej i innych źródeł energii. Trzy główne elementy rozdzielnicy to wyłącznik, bezpiecznik i przekaźnik przełączający. Pierwsza pomaga chronić sprzęt elektryczny przed uszkodzeniem i innymi wadami. Druga część to panel sterowania. Jednostka ta pozwala na monitorowanie i testowanie urządzeń elektrycznych. Zapewniają również system ochrony sprzętu. Jeśli w naszym budynku znajdują się generatory rezerwowe, warto rozważyć system zasilania regeneracyjnego, który w sytuacjach awaryjnych wykorzystuje oddzielny generator. Jak wspomniano wcześniej, zadaniem rozdzielnicy jest odizolowanie aparatury obwodowej od systemu pod napięciem. Jego główną funkcją jest kontrolowanie i modyfikowanie przepływu energii elektrycznej. Ta ostatnia obejmuje przełączanie awaryjne, czynności konserwacyjne w systemach elektroenergetycznych oraz kontrolę funkcjonalną. Zapewnia również ochronę elektryczną dla aparatury obwodu. Zabezpieczenie elektryczne rozdzielnicy pozwala na bezpieczną pracę na odizolowanych częściach. Jeśli izolacja ulegnie awarii, będziemy mieć bezpieczne i niezawodne źródło zasilania. Oprócz zapewnienia ochrony, rozdzielnica ma kluczowe znaczenie dla niezawodności. 

Systemy wysokonapięciowe muszą być niezawodne i działać w każdych warunkach. Na szczęście wiele firm uciekło się do korzystania z rozdzielnic pracujących równolegle, aby zapewnić maksymalną dostępność obiektom o znaczeniu krytycznym. Zapewniają również najwyższy poziom niezawodności i dostępności, a często oznaczają różnicę między normalną pracą a całkowitą awarią systemu elektrycznego. W przypadku rozdzielnicy równoległej zasilanie nie jest przerywane przez usterkę.