Skuteczna pomoc w nauce matematyki

Przedmioty szkolne dzielą się na nauki ścisłe, przyrodnicze czy humanistyczne. Bardzo rzadko zdarzają się dzieci, które są najlepsze ze wszystkich przedmiotów. Najczęściej każdy ma jakieś swoje ulubione, które są ich mocną stroną, a inne opanowują na poziomie dobrym lub dostatecznym. W większości przypadków problemy w nauce są wynikiem zainwestowania przez dziecko i rodzica zbyt małej pracy, ale bywają bardziej poważne problemy.

Kiedy pomagać dziecku w nauce matematyki?

jak efektywnie pomóc dziecku w nauce matematykiPójście dziecka do szkoły podstawowej jest ważnym etapem w jego życiu, ponieważ kończy się  beztroska zabawa, a zaczyna systematyczna nauka. Na tym etapie bardzo ważna jest pomoc rodziców, którzy już na kilka lat przed pójściem do szkoły malucha, powinni wprowadzać go wielu dziedzin nauki i samodzielnie uczyć wielu rzeczy. Dzięki temu dziecko jest lepiej przygotowane do nauki w szkole i będzie miało łatwiejszy start. Jedne dzieci uczą się lepiej, a inne gorzej, lecz w większości przypadków jest to wynik za małej pracy rodziców z dzieckiem lub niewłaściwej atmosferze w domu. Każde dziecko jest łase na nowe informacje, wystarczy je właściwie zaciekawić. Maluchy uczące się w szkole podstawowej, mają przeważnie problemy w przedmiotach ścisłych takich jak matematyka. Sporo dzieci ma problem z płynnym wykonywaniem podstawowych działań matematycznych w pierwszych klasach, ale z czasem problemy te zanikają. Jednak są też uczniowie, którzy mają problemy w nauce matematyki pomimo wkładania dużej ilości pracy i znaniu niezbędnych zasad czy twierdzeń. Jak efektywnie pomóc dziecku w nauce matematyki, wiedzą najlepiej psycholodzy i lekarze specjaliści. Jeżeli problem nie jest poważny, to wystarczy współpraca z nauczycielem i systematyczna praca z dzieckiem w domu. Jednak kiedy u dziecka zostanie zdiagnozowane zaburzenie matematyczne, to konieczna jest pomoc lekarska. Najpopularniejszym zaburzeniem tego typu jest dyskalkulia, która objawia się znaczącymi problemami w wykonywaniu podstawowych czynności matematycznych.

Pomoc dzieciom z zaburzeniami matematycznymi jest długa i wymaga zaangażowania lekarza wraz z rodzicami. Nie wystarczy chodzić z dzieckiem na terapię i zajęcia z psychologiem, gdyż konieczna jest konsekwentna praca rodzica z dzieckiem w domu. Polega ona na wykonywaniu zaleconych ćwiczeń i angażowaniem dziecka do różnego rodzaju aktywności, które wymagają liczenia lub korzystania z ogólnej wiedzy matematycznej. Trzeba pomóc dziecku znaleźć najlepszy sposób na radzenie sobie z własnym problemem.