Sprawna rejestracja spółek w Bydgoszczy

W dzisiejszych czasach mamy szansę prowadzić własny biznes, co z pewnością pozwala na zarobienie większych pieniędzy niż na etacie. Można zauważyć, że faktycznie liczba nowo powstałych firm jest zdecydowanie większa niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nie wszystkie jednak są takie same i różnią się nie tylko tym, co mają w swojej ofercie lub produktami. Część z nich to często jednoosobowe, małe przedsiębiorstwa. Jednak zdecydowana większość firm utworzona zostaje jako spółka. Czy każde przedsiębiorstwo może zostać przekształcone w spółkę i czym wtedy będzie się różnić od pozostałych firm?

W jaki sposób zarejestrować spółkę?

rejestracja spółek w BydgoszczyPewnie każdy chociaż raz chciał znaleźć jakąś konkretną firmę. Z pewnością mało kto też zastanawiał się nad tym, co tak naprawdę oznaczają skróty znajdujące się zaraz za nazwą firmy. Często zauważyć można, że dana firma jest spółką. Może posiadać ograniczoną odpowiedzialność, być jawna, komandytowa, akcyjna czy partnerska. Największą popularnością cieszą się jednak spółki z o.o. Niewiele osób wie, co to tak naprawdę oznacza. Przede wszystkim chodzi o to, że dana firma nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania swojego przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie wydaje się mieć bardzo duży sens. Nigdy przecież nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Warto się zatem odpowiednio zabezpieczyć w razie jakichś kłopotów. Gdy firma popadnie w długi, nie będą one spłacane z ich prywatnej własności. Rejestracja spółek w Bydgoszczy przebiega sprawnie, jednak spełnione muszą zostać pewne warunki. Najczęściej spółkę tworzą partnerzy biznesowi, chociaż nie ma żadnych przeszkód, aby działalność jednoosobowa została przekształcona w spółkę. Przeanalizujmy jednak sytuację, w której spółkę chcą stworzyć co najmniej dwie osoby. Przede wszystkim najpierw muszą spisać oni specjalną umowę. Zrobić to należy w obecności notariusza, aby mogła ona mieć formę aktu notarialnego. Jest to odgórny nakaz kodeksu spółek handlowych. W umowie powinna zostać zawarta jednoznaczna nazwa firmy, której w ciągu najbliższych lat nie będzie można zmienić, a także adres siedziby firmy, przedmiot działalności i wysokość tak zwanego kapitału zakładowego. Należy również określić, jakie udziały będą mieli poszczególni członkowie spółki. Nie zawsze muszą być one równo podzielone. Trzeba to ustalać indywidualnie. Umowę muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Kolejnym etapem jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Czas przeznaczony na tę czynność wynosi zawsze sześć miesięcy. W tym okresie należy również zgromadzić kapitał zakładowy. Nie może być on niższy niż pięć tysięcy złotych. Jest on swoistym zabezpieczeniem, które pozwala na wstępny rozruch spółki. Oczywiście bardzo często ten kapitał początkowy jest dużo większy. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, ile członkowie spółki zadeklarują. W tym czasie trzeba także wynająć lokal, jeżeli firma wcześniej go nie posiadała, założyć konto bankowe i co najważniejsze, poinformować urząd skarbowy o wybranej formie opodatkowania. Po spełnieniu wszystkich tych warunków, spółka będzie mogła rozpocząć legalną działalność.

Nie da się ukryć, że prowadzenie spółki z pewnością ma wiele korzyści. Najważniejsze jest chyba jednak to, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorcy chronią swój prywatny majątek. Ma to bardzo dużo znaczenie, ponieważ w biznesie przecież nigdy nic nie wiadomo. Działalność jednoosobowa też będzie mogła stać się spółką, ale z pewnością większa liczba wspólników pozwoliłaby przynajmniej w początkowej fazie zapewnić niezbędny kapitał początkowy. Jest on zawsze jednym z warunków, który trzeba spełnić.