Stosowanie nawozów wapniowych

Aby zmienić pH gleby na obojętne lub delikatnie alkaliczne należy użyć nawozu wapniowego. Najczęstszym objawem złego pH gleby na działkach i w ogrodach okazuje się zakwaszone podłoże, które uniemożliwia prawidłowy wzrost oraz rozwój sporej ilości uprawianych roślin. W związku z tym korzystamy z nawozów tego typu, aby poprawić jakość naszej gleby. Na rynku znajdziemy szeroki wybór nawozów, przez co możemy wybrać ten, który najbardziej nam odpowiada. Mogą się one różnić jakością, formą, a także szybkością działania.

Odpowiedni nawóz do zmiany pH gleby

niedrogi nawóz wapniowyMoment, w którym musimy zastosować nawóz jest wtedy, gdy gleba ma zbyt niski odczyn. Oczywiście musimy dostosować te wartości do roślin, które obecnie uprawiamy.  Sprawdzenie tego odbywa się z pomocą chemicznych lub elektronicznych mierników. Bieżące wartości będą miernikiem służącym nam do zaaplikowania poprawnej ilości nawozu. Inne wartości to zawartość CaO w nawozie oraz rodzaj gleby. Dzięki ostatniej informacji możemy wybrać nawóz. Może to być niedrogi nawóz wapniowy, który sprawi, iż nasza gleba nabierze odpowiedniego pH. Niestety, ale rośliny hodowane na niekorzystnej glebie będą rosły słabe, ponieważ będą mieć problemy z pobieraniem wody i składników odżywczych. To wszystko dlatego, iż wapń jest jednym z najważniejszych składników dla roślin. Przy niedoborze połączonym z kwaśną glebą dochodzi do zachwiania oraz ograniczenia wielu procesów fizjologicznych. Najlepszym terminem na rozpoczęcie nawożenia będzie późne lato i jesień. Zwykle przekopuje się je z podłożem, dlatego najlepiej zrobić to po zebranych zbiorach oraz w dzień bezwietrzny, gdyż mocno pylą. Przy nawożeniu podłoże nie powinno być mokre. Dawkę dostosowujemy do obecnych odczytów podłoża. Nie powinniśmy też zapomnieć, iż na glebach lekkich daje się o ponad połowę mniej nawozu niż na glebie ciężkiej. Dodatkowo wapnowania nie można mieszać z innym typem nawozu. Należy odczekać około kilka tygodni, aby móc skorzystać z innego typu produktu użyźniającego nasze podłoże.

Jeśli chcemy, aby nasza uprawa była jak najlepszej jakości musimy zadbać o dobre nawożenie. Aby rośliny były w pełni zdolne do pobierania wody i składników odżywczych z gleby należy wspomagać je nawozem wapniowym.  Dzięki temu nasze plony będą zdrowsze oraz bardzo obficie obrodzą w plony. Pamiętajmy o tym, że należy raz do roku pod koniec lata bądź jesienią nawieźć. Nie możemy mieszać tego nawozu z innym rodzajem, aby nie zaburzyć równowagi. W ten sposób moglibyśmy zaszkodzić naszej uprawie.