W jakim celu wykonuje się legalizację mierników?

 

Urządzenia pomiarowe, które są używane w zastosowaniach profesjonalnych, wymagają odpowiedniej konfiguracji. Bardzo ważne jest również, aby takie mierniki zarejestrować. Tylko w  takim wypadku będą one mogły być używane w zastosowaniach profesjonalnych.

Jak wykonuje się procedurę legalizacji?

niedroga legalizacja mierników elektrycznychUrządzenia pomiarowe używane w zastosowaniach profesjonalnych, musza być odpowiednio skalibrowane przed użyciem. Oprócz tego, każde takie urządzenie musi być zarejestrowane, aby legalnie można było z nich korzystać. Mowa tutaj przede wszystkim o urządzeniach pomiarowych, które są używane do kontrolowania pracy instalacji produkcyjnych, a także o urządzeniach pomiarowych wykorzystywanych podczas inwestycji budowlanych. Niedroga legalizacja mierników elektrycznych jest obecnie wykonywana przez wiele różnych firm w Polsce, ale należy pamiętać o tym, ze nie każde urządzenia pomiarowe może być poddane takiej procedurze. Przede wszystkim bardzo ważne jest, aby procedurze legalizacji poddawać jedynie te urządzenia które cechują się duża dokładnością wykonywanych pomiarów. Dlatego też zanim zostanie wykonana legalizacja danego urządzenia, jest ono poddawane badaniom, które określą zakres błędu pomiarowego. Jeżeli dane urządzenie mieści się w normie, może być poddane właściwej legalizacji. Chodzi tutaj o to, aby z użytku profesjonalnego wyłączyć te urządzenia, które nie cechują się zbyt wysoka dokładnością. Warto dodać także, że procedurze legalizacji mogą być poddawane jedynie te urządzenia, które zostaną wcześniej odpowiednio skalibrowane. Jest to również bardzo ważne, by każde urządzenie pomiarowe, które zostało oficjalnie zarejestrowane, odnosiło się do tego samego wzorca miar podczas ustalania wyników pomiarów. Tak jak wspomniano wcześniej cała procedura kończy się przyznaniem danemu miernikowi odpowiedniego certyfikatu, który jest potwierdzaniem jego legalizacji. Dopiero wtedy dany miernik będzie mógł być legalnie używany w zastosowaniach profesjonalnych. Podczas kontroli w zakładach produkcyjnych, bardzo często sprawdza się używane mierniki monitorujące prace instalacji produkcyjnej właśnie pod kątem ich legalizacji. Używanie mierników, które  nie zostały zalegalizowane, może się wiązać z koniecznością zapłaty dużych kar finansowych.

Urządzenia pomiarowe które są używane profesjonalnie, muszą spełniać pewne określone wymagania. Chodzi tutaj przede wszystkim o ich dokładność pomiarową, która powinna być możliwe jak najwyższa. Jest to warunkiem uzyskania przez nie certyfikatu dopuszczającego do legalnego użytku w zastosowaniach profesjonalnych.