Wykonywanie analizy cząstek w praktyce

 

Szukając informacji na temat analizowania cząstek, różnych metod i rodzajów natknęłam się na ciekawy wątek. A mianowicie chodzi o dokonywanie pomiarów cząstek in-line, at-line oraz on-line. Współczesne technologie umożliwiają naprawdę niesamowite metody. Technika potrafi nas zaskakiwać na każdym kroku, ale wszystko w imię tego, aby ułatwić nam życie i zapewnić jak najbardziej optymalne rozwiązania.

Sprzęt idealny do analizy wielkości cząstek

analiza wielkości cząstekProdukty pewnej firmy pozwalają na dokonanie wiarygodnych pomiarów on-line. Wielkość cząstek, na których dokonywana jest analiza zawiera się w zakresie od 0.1 do 1000 mikrometrów, a ich analiza wykonywana przy pomocy takiego sprzętu dzieje się dzięki metodzie dyfrakcji laserowej. Przedsiębiorstwo wykorzystując swoje doświadczenie i szeroką wiedzę pracowników oferuje gotowe systemy, a także same sensory do montażu w instalacjach. Analiza wielkości cząstek dokonywana jest w czasie rzeczywistym, co umożliwia automatyczną kontrolę procesu i zapewnia szereg korzyści – jednorodność produktu, ograniczenie ilości odpadów, zniwelowanie liczby przerw w produkcji, mniejsze użycie energii oraz zmniejszenie nakładów pracy i zwiększenie wydajności. Wysokie nakłady finansowe, które należy zainwestować w takie rozwiązanie zazwyczaj potrafią zwrócić się w ciągu roku. Analizatory pozwalają wykonywać pomiary in-line, at-line oraz on-line dla suchych proszków i zawiesin cieczowych. Każdy z tych rodzajów różni się. W wykonywaniu pomiarów in-line czujnik jest umieszczony w linii procesowej i wykonuje się pomiar całości bez konieczności przerywania. At-line skupia się na analizie wykonywanej na próbkach przeniesionych do analizatora lub pobranych przez klienta i stosuje się to w zautomatyzowanych laboratoriach. Z kolei on-line prowadzi do zlokalizowania potrzebnych materiałów poza linią produkcyjną, ale będącą w stałym połączeniu. Próbnik pobiera reprezentatywną próbkę i podaje ją przez urządzenie dyspergujące do układu optycznego, a po dokonaniu pomiaru wraca ona do strumienia lub urządzenia odbierającego. Konstrukcja urządzeń wykonujących taką analizę spełnia wszystkie wymagania oraz normy, dotyczące pracy w laboratoriach. Zakres zastosowania sprzętu do prowadzenia analizy wielkości cząstek on-line jest bardzo szeroki. Obejmuje między innymi produkcję cementu, farmaceutyków, farb proszkowych lub proszków metalicznych, a każdy interfejs, każde oprogramowanie i raportowanie danych mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb klientów.

Zainteresowanie odkrywaniem coraz mniejszych części otaczającego nas świata i jego elementów stale rośnie. Laboratoria wyposażone w odpowiednie urządzenia i prowadzące szereg istotnych badań skupiają się na odkryciach oraz wykrywaniu wszelkich nieprawidłowości w działaniu analizowanych materiałów. Producenci zaopatrują je w coraz to nowsze i doskonalsze sprzęty, które przez wiele lat mogą służyć w imię nauki.