Zabezpieczające systemy kontroli dostępu

Każda firma wprowadza odpowiednie formy zabezpieczeń dla ochrony mienia oraz ograniczeń w przemieszczaniu się osób niepowołanych i nieuprawnionych. W tym celu montowane są specjalne urządzenia kontrolujące dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref, a także oddzielające przestrzenie publiczne od służbowych. Systemy zabezpieczające są stosowane zarówno przedsiębiorstwach prywatnych jak i instytucjach oraz placówkach użyteczności publicznej. Umożliwiają dostęp tylko i wyłącznie uprawnionym osobom do obiektów i miejsc, kontrolują ilość wejść i wyjść, a także we właściwy sposób zabezpieczają mienie przed kradzieżą i dewastacją oraz dane dotyczące funkcjonowania firmy.

Montaż systemów kontroli i zabezpieczeń

system kontroli dostępuSystemy zabezpieczeń są zintegrowane z wieloma rodzajami systemów bezpieczeństwa zlokalizowanych na terenie obiektu.Umożliwiają zarządzanie i automatyczne reagowanie na występujące zdarzenia alarmowe. Izolują pomieszczenia wymagające specjalnej ochrony przed osobami postronnymi, w których znajdują się na przykład serwerownie lub magazyny. Umożliwiają także proste informowanie operatorów i innych odpowiedzialnych osób o zachodzących zagrożeniach i próbach dostępu do chronionych miejsc. Nowatorski system kontroli dostępu pozostaje w indywidualny sposób skonfigurowany z oprogramowaniem zabezpieczającym obiekt, a także systemami organizacyjnymi firmy. Pozwala na sprawne kontrolowanie wszelkich procesów związanych z zasobami ludzkimi, odnotowując wejścia i wyjścia oraz ilość przepracowanych godzin. Systemy współpracują z rejestratorami czasu pracy umożliwiają identyfikację poszczególnych pracowników oraz prowadzenia licznych raportów i ewidencji związanych z absencję oraz wynagrodzeniem i rozliczaniem godzin pracy. Działają w oparciu o normy i procedury ustalone przez ustawodawcę oraz wewnętrzne regulaminy instytucji lub firmy. Umożliwiają dostęp osobom nadzorującym kontrolę i weryfikację poszczególnych czynników za pomocą urządzeń mobilnych oraz oprogramowań. Systemy i zabezpieczenia korzystają z zaplecza sprzętowego, które wyposaża w odpowiednie karty pamięci i rejestratory wizualne, urządzenia biometryczne oraz czytniki kart magnetycznych. Pracownicy zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia umożliwiające odczytywanie danych, możliwość przemieszczania się po obiekcie oraz godziny wejść i wyjść z pracy.

Wpływa to na organizację czasu pracy i efektywność oraz w znaczny sposób dyscyplinuje pracowników do właściwych zachowań. Systemy umożliwiają również funkcjonowanie wielu instytucji i weryfikację osób legalnie przebywających na obiekcie oraz oddzielenie stref przeznaczonych tylko i wyłącznie dla pracowników od ogólnie dostępnych. Nowoczesne urządzenia są niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne i mogą być instalowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Współpracują z wieloma urządzeniami zamontowanymi w wejściach w postaci bramek obrotowych liczników i blokad.